Hakkında

12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nın 2021 teması Lojistik – Mobilite – Dijitalleşme olarak belirlenmiş, organizasyonumuz T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiye Ulaştırma Politikası odağında planlanmıştır.

Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, sektörün önde gelen dernek, birlik ve kurumları ile iş birliği içinde gerçekleşecektir. Şura’da, dünyada ve Türkiye’de ulaştırma sektörünün mevcut durumu ve dinamikleri, sektörlerin geleceğe yönelik planları, öngörüleri, hedefleri ve politikaları konuşulacaktır. Ulaştırma ve Haberleşme Şura’sı ulusal ve uluslararası misafirler ve ulaştırma alanında faaliyetleriyle ön plana çıkan firmaların katılımıyla Türkiye’nin en önemli ulaştırma odaklı etkinliğidir.

TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKASI
REFORM
1
DEMİRYOLU
2
HABERLEŞME
3
DENİZYOLU
4
HAVAYOLU
5
KARAYOLU

1945 yılından bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl 12’incisi yapılacak olan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sonucunda Sektör Çalışma Grupları’nın, vizyon kurulunun ve akademik danışmanların destekleriyle aşağıdaki çıktılara ulaşılması hedeflenmektedir.

Türkiye Ulaştırma Politikası Strateji Belgesi
Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu ve Haberleşme
Sektör Öngörü Raporları
Lojistik, Dijitalleşme, Mobilite Vizyon Raporları

Şura’nın Amacı, ulaştırma ve haberleşme alanındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde;

Öncelikli hedeflerin belirlenmesine katkı sağlamak
Dünyadaki gelişmeler ışığında, sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak
Sektörlerin gelişimine, mevcut ve olası sorunlara yönelik çözüm önerileri getirmek
Yurt içi ve yurt dışı paydaşlar, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirmektir.