You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yükleniyor...

transporttech

  • İstanbul, TÜRKİYE

Transporttech nedir?

Ulaşım alanındaki firmalar ve bu ağ içerisinde yer alan lider kurum ve kuruluşların 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası teması olan Lojistik, Mobilite, Dijitalleşme kapsamında teknoloji alanında gerçekleştirdiği ve Ar-Ge aşamasında olan çalışmaların konuşulduğu oturumlardır.

Start-Up’lar ve Kurumiçi Girişim olarak ürün ve hizmet tasarımını tamamlamış en iyi uygulamaların da sunulması sağlanacaktır.
Transporttech konferansında; 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası ışığında Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme başlıkları temel alınacaktır.
LOJİSTİK
İklim Kontrollü Depolar ve
Nakliye Araçları
Son Kilometre Teslimatı
Sıfır Emisyonlu Filo Dönüşümü
“Yeşil” Lojistik
Lojistik Otomasyon ve IoT
Tedarik zincirinde SaaS Kullanımı
Depo Otomasyonu
Çok Kanallı Gönderim
Chatbot'ların ve İşbirlikçi Robotların (Cobot'lar) Uygulanması
MOBİLİTE
Ulaşımda Paylaşımlı Araç Kullanımı
Trafik verilerini içeren Hizmet Olarak Mobilite (MaaS) ve İsteğe Bağlı Mobilite (MOD)
Mikro Mobilite Araçları
Yapay Zeka Kullanan Araçlar
Kendi Cihazınızı Getirin (BYOD) Yaklaşımı
Elektrikli Yol Sistemleri
Hibrit Bulut Bilişim
Akıllı Altyapı
Elekrikli Araç Otomasyonu
DİJİTALLEŞME
Havada, Denizde ve Yüzeyde Akıllı Araçlar
Bulut Bilişim
Otonom Araçlar
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Robotik Proses Otomasyonu (RPA)
Data Hub Uygulamaları
Bilgi Güvenliği Yönetimi
Sensör Teknolojileri

“ULAŞIMIN GELECEĞİ BU BAŞLIKLAR ALTINDA ŞEKİLLENECEK; TRENDLER VE DİJİTALLEŞEN DÜNYANIN YENİ SORULARI İLE GELECEK DÖNEMLERDE GÜNDEMİMİZDE OLACAKTIR.”

"LOJİSTİK – MOBİLİTE – DİJİTALLEŞME"

3 TEMA İÇİN
3
oturum
HER OTURUM
3
seans
HER SEANS
1
Konuşmacı

"toplam 9 oturum 9 konuşmacı"

Konuşmacıyı neler bekliyor?

20-30 dakika süresince
sunum/konuşma
5-10 dakika süresince
Soru-Cevap
Kamu ve Özel Sektör profesyonelleriyle
ve alanında ilgili dinleyicilerle network
imkanı
Doğrudan
yatırımcıya ulaşma imkanı
Güncel proje ve uygulamaları ilgili
dinleyiciye doğrudan aktarım
Ürün geliştirme ve kurum içi girişimlerin
pazara duyurulması

Dinleyiciyi neler bekliyor?

Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme
alanlarında belirlenen başlıklar
çerçevesinde 3 oturum
Soru-Cevap ile
bilgi ve deneyim paylaşımı
Öğrenciler ve ilgililer için bilgi ve
tecrübe deneyimi
Profesyoneller için yatırım yapmak istediği
fikir ile doğrudan iletişim
İlgili başlıklar çerçevesinde
fikir alışverişi